Mode & Confectie

Sinds 1987 zijn wij actief betrokken bij de opleidingen in deze sector.
Maakt uw onderneming deel uit van de sector?
Ja, indien uw werknemers ressorteren onder volgende paritaire comitÚs:
  • PC 109: arbeiders (kleding/confectie)
  • PC 215: bedienden (kleding/confectie)

Een andere manier om dat te weten te komen? Uw RSZ nummer begint met 038.

Ontdek de sector van de confectie in al zijn geledingen in de hierna volgende presentatie:
De sector in cijfers en beelden
4-talig woordenboek on-line

zoek hier een woord