Groeiprojecten:
maak uw bedrijf sterker voor de toekomst !


De uitdagingen voor de sector zijn meervoudig: naast vergrijzing en het eeuwig sleutelen aan productie – en arbeidsorganisatie, zijn innovatie en duurzaamheid voor elk confectiebedrijf het motto voor de toekomst.

Een groei- of veranderingsproces is veel breder en complexer dan enkel het moment van opleiding. In heel wat situaties is dan ook voorbereiding, opvolging en externe ondersteuning nodig in verschillende fases van het proces.
IVOC wil zich in deze engageren voor projecten rond oa Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Kennisborging, Werkbaarheid, e-Commerce, ... Samen met themaspecialisten uit ons uitgebreid opleidingsnetwerk, kunnen we echt het verschil maken.

10 checkpoints - een groeiproject:
 1. past in een bedrijfsstrategisch beleid. Het gaat steeds over themaprojecten, zoals savoir-faire, duurzaamheid, werkbaarheid, … die de sociale partners als speerpunten voor het sectorale competentiebeleid hebben ge´dentificeerd.
 2. steunt op de betrokkenheid van werknemers, overleg en een consensus binnen de onderneming.
 3. versterkt de bedrijfsinterne competentieontwikkeling. Toch hoeft opleiding niet noodzakelijk de uitkomst of onderdeel te zijn van een groeiproject.
 4. meet de resultaten en effectiviteit, dus een zicht op de situatie voor en na het project.
 5. is onderwerp van een zekere exposure als best practice case, af te stemmen met de onderneming.
 6. biedt een sectorale meerwaarde: what’s in it for the others?
 7. wordt door IVOC financieel ondersteund, dit tot een maximum van € 2.500 en 50% van kosten.
 8. schakelt ook externe begeleiders in..
 9. kan op eender welk moment worden opgestart. Retroactieve steun is niet mogelijk.
 10. wordt opgevolgd door een IVOC-medewerker die tevens rapporteert, van opstart tot evaluatie, zowel binnen de onderneming als naar de sociale partners toe.

Ter inspiratie:
 • Werkbaarheid: tevredenheidsmeting bij werknemers, stressonderzoek, ergonomie, leeftijdsbewust personeelsbeleid, in kaart brengen van psychosociale risico's
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: bepalen van stakeholders, prioriteiten , materialiteit, ...
 • Kennisborging:
  opmaak van instructiefiches, peter- en meterschap op de werkvloer, ...
 • Analyse van opleidingsnoden
 • Opmaak van onboarding- of onthaalprogramma
 • Geletterdheid - basiseducatie
 • Jongerenwerking: recrutering, stages, ...
 • e-Commerce: omnichannel strategie, logistiek, ...
 • U heeft zelf een idee of voorstel ?
Contacteer ons ! Wij leggen u graag de mogelijkheden en financiering uit.

info@ivoc.be - 02 481 53 50