Lopende projecten
WATCH FOR TALENT
De arbeidsmarkt is krap, vraag en aanbod zijn niet op elkaar afgestemd, er is een tekort aan geschoolde medewerkers, we zoeken mensen maar we vinden ze niet, vacatures blijven maanden openstaan, de werkloosheid daalt, de vijver waarin we kandidaten zoeken droog uit…

Dit zijn de uitdagingen waar je dagelijks mee te maken hebt… en het is niet evident om hier een oplossing voor te vinden.

En misschien laat u een groot potentieel aan werknemers links liggen. Oudere werkzoekenden, laaggeschoolde jongeren, personen met migratieachtergrond of arbeidshandicap …

“Inclusief ondernemen" kan een oplossing bieden voor bovenstaande uitdagingen.

Onder de noemer WATCH for TALENT werd door IVOC, WOODWIZE, COBOT en de Werkplekarchitecten een ESF-dossier ingediend waar de drie sectoren hun krachten willen bundelen om het inclusief ondernemen in onze sectoren op kaart te zetten.

... Lees meer

Skills4smart TCLF
"Skills4smart TCLF", of Skills for Smart Textiles, Clothing Leather and Footwear, is de naam van een Europees samenwerkingsverband rond het opleidingsbeleid in de betrokken sectoren.

21 organisaties uit 9 Europese landen nemen deel aan dit ambitieus project gecofinancierd door de Europese Commissie via het ERASMUS + -programma.

Het doel van dit project is om de ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden te ondersteunen en innovatieve leermethoden te ontwikkelen voor de werknemers van bedrijven uit de sectoren textiel, kleding, leder en schoenen in Europa.

... Lees meer

YOUNG PATTERNS

"Rejuvenating the fashion industry "
Een nieuwe generatie jongeren biedt zich aan op de arbeidsmarkt. In 2025 zal 75% van de werkende bevolking bestaan uit werknemers van de "Generation Y". Toch slaagt de confectie-industrie er vandaag niet in om deze jonge talenten aan te trekken.

Young Patterns stimuleert en ondersteunt bedrijven, studenten en scholen, om de onderlinge samenwerking te bevorderen.

www.youngpatterns.com of Young Patterns on Facebook