Personeel zoeken

Stuur ons uw vacature door en kies voor één of beide IVOC-acties:
  • IVOC bezorgt u de gegevens van mogelijke kandidaten;
  • alle mogelijke kandidaten en onze opleidingspartners van VDAB ontvangen uw advertentie via onze on-line nieuwsbrief.
INSERT - Een lijst met kandidaten

IVOC kan u de CV's van deze kandidaten bezorgen.
Lijst met kandidaten op zoek naar een JOB
Lijst met kandidaten op zoek naar een STAGE
Inclusief ondernemen

De arbeidsmarkt is krap, vraag en aanbod zijn niet op elkaar afgestemd, er is een tekort aan geschoolde medewerkers, we zoeken mensen maar we vinden ze niet, vacatures blijven maanden openstaan, de werkloosheid daalt, de vijver waarin we kandidaten zoeken droog uit…

Dit zijn de uitdagingen waar je dagelijks mee te maken hebt… en het is niet evident om hier een oplossing voor te vinden.

En misschien laat u een groot potentieel aan werknemers links liggen. Oudere werkzoekenden, laaggeschoolde jongeren, personen met migratieachtergrond of arbeidshandicap …

“Inclusief ondernemen" kan een oplossing bieden voor bovenstaande uitdagingen.