IVOC

Wat betekent deze afkorting?

Bij zijn ontstaan in 1987 werd voor deze naam gekozen als afkorting van “Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie”.
Sindsdien is onze dienstverlening veel ruimer geworden.

Bij de start was IVOC de link tussen de scholen, de opleidingen en de ondernemingen uit de sector.
Vandaag leggen wij veel meer de nadruk op het in kaart brengen en het ontwikkelen van de competenties van de werknemers uit de sector.
Wat is onze belangrijkste opdracht nu?
  • Een opleidingsaanbod dat beantwoordt aan de noden van de ondernemingen
  • De ondernemingen helpen een degelijk opleidingsplan op poten te zetten
  • De werknemers daadwerkelijk ondersteunen bij hun opleidingsinspanningen

Daarnaast werken wij ook samen met alle geledingen van het onderwijs en met de professionele opleidingsverstrekkers om toekomstige werknemers op een degelijke manier voor te bereiden op een loopbaan binnen de sector.

Maak kennis met het IVOC-team !

Partners & Co