Gratis opleidingen

Dankzij uw bijdrage aan de sectorale middelen, kan IVOC u een kalender met gratis opleidingen voorstellen. Technische opleidingen specifiek voor de sector, maar ook commerciŽle, communicatie, financiŽle, logistieke, en tal van andere opleidingen. De keuze is aan u !

Indien minimum 5 werknemers voor een bepaalde opleiding interesse hebben, kan IVOC deze opleiding ook in uw bedrijf of uw regio organiseren ! Contacteer ons.

Zoek een opleiding op de kalender

Opleiding op de werkplek

Uw bedrijf kan van IVOC een financiŽle tussenkomst krijgen voor opleidingen die u organiseert voor uw werknemers TIJDENS de werkuren !

Enkele voorbeelden:
 • Inwerktraining voor nieuwe werknemers
 • Opleidingen door leveranciers (nieuwe software, nieuwe machines)
 • Interne opleidingen gegeven door ervaren werknemers (nieuwe taken aanleren of van functie veranderen)

Wat verwacht IVOC van u ?
 • Een overzicht van de opleidingsthema’s, de opleiders, een deelnemerslijst per opleiding en de duur van de opleiding(en).
 • Dit opleidingsplan wordt met de werknemers besproken. In voorkomend geval, met de overlegorganen.

Als werkgever en werknemer(s) achter het plan staan, doet IVOC u een voorstel van tussenkomst voor de geplande opleidingen.

Welk bedrag kan u recupereren ?

 • 15 EUR per uur voor interne opleidingen, gegeven door uw werknemers.
 • 30 EUR per uur voor externe opleidingen, indien factuurkosten dit verantwoorden.
 • Maximum 300 EUR per werknemer per boekjaar
 • Het totaal bedrag van de opleidingssteun voor alle opgeleide werknemers per boekjaar is gelimiteerd en afhankelijk van het aantal werknemers in uw onderneming en dus uw bijdrage aan de sectorale middelen.

Vragen ?
 • Bel ons op 02 481 53 50 of stel uw vraag via het contactformulier
 • Een opleiding van onze kalender kan ook speciaal in uw bedrijf georganiseerd worden.
 • Werknemers die op eigen initiatief opleiding volgen en financieren, kunnen hun kosten recupereren via de IVOC-leerrekening

Mijn personeel volgt "avondlessen"

De sector stelt u een Leerrekening ter beschikking.

Als uw werknemer een opleiding, om te groeien in zijn job of om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zelf financiert, kan hij tot 640 EUR per jaar recupereren aan kosten voor inschrijving, vervoer, boeken, …

Informeer uw werknemers hierover !

Een leerrekening laat u ook toe om een oplossing te bieden aan de werknemer die een opleiding wil volgen die niet meteen aan zijn functie gelinkt is.

Wenst u hierover documentatie te ontvangen, om aan uw werknemers te geven ?

Vul het contactformulier in.